Despre noi

RTS este un grup de firme specializate în activitatea de consultanță economico financiară, cu o experiență de peste 20 ani pe piața românească.

Pe parcursul existenței noastre am fost agreați ca și consultanți de specialitate de către Fondul Proprietății de Stat, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Lucrărilor Publice și Locuinței, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Piraeus Bank, Banca Comercială Română, precum și de instituții financiar-bancare care gestionau fonduri de finanțare BERD, FMI.

Atât firmele din grupul RTS, cât și specialiștii au avut angajamente în calitate de consultanți în cadrul unor programe realizate cu fonduri PHARE, RICOP sau în cadrul Băncii Mondiale.

RTS CONSULT este membră al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR), iar RTS CONSILIER este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Ambele societăți comerciale au obținut calificative maxime la inspecțiile de calitate realizate de respectivele asociații profesionale de-a lungul timpului.

Grupul de firme RTS dispune de o bază materială constând în spații de lucru adecvate, mobilier modern, echipamente electronice de calcul și comunicații, dotări proprii pentru tehnoredactare în condiții grafice de calitate.

De asemenea, în domeniul informațional sunt utilizate baze de date proprii actualizate cu regularitate, programe specializate de prelucrare a datelor, precum și aplicații soft specifice activității desfășurate.

Persoane cheie

Conf. Univ. Dr. Dan IVANEL

Dan IVANEL este licențiat în economie și drept, doctor în științe economice și cadru didactic universitar. A urmat cursuri postuniversitare organizate în țară și în străinătate în domeniul managementului și al informaticii. Până în 1990 a lucrat în învațământul superior și în cercetare.

Începând cu 1991 lucrează în principal în consultanță, dar și în învățămîntul superior. A desfășurat activitate didactică la Academia de Studii Economice, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” (unde are calitatea de fondator), U.R.S.A. “Gheorghe Cristea”.

În perioada 1991-1992 a lucrat pentru firma de consultanță ANDROSCH INTERNATIONAL CONSULTING, Austria, iar în perioada 1993-1994 a condus firma romano-austrică de consultanță ROMBACOL TRADING SERVICES.

În anul 1994 a înființat RTS CONSULT în care este asociat majoritar, aceeași poziție deținând-o și în cadrul RTS CONSILIER înființată în 2004.

A fost consultant pentru Banca Mondială (1996), pentru programe PHARE (1997) și pentru programul RICOP (2003).

Este autor sau coautor al mai multor cărți pe tematică economică, cum ar fi: “Dimensiunea economică a întreprinderii”, “Dimensiunea optimă a întreprinderii”, ”Economia de piață și negocierile dintre sindicate și patronat”, “Sistemele informaționale și performanța economică”, “Studiu de caz privind proiectarea la nivel logic a sistemului informațional agricol SIAN”, ”Evaluarea și gestiunea riscului financiar-bancar”.

A participat cu lucrări proprii la numeroase sesiuni știintifice și a publicat mai multe articole în reviste de specialitate.

Este evaluator autorizat ANEVAR (specializarea EI) și auditor financiar membru CAFR.

Dan IVANEL a participat la elaborarea tuturor lucrărilor de consultanță contractate de grupul de firme RTS în calitate de consultant coordonator oferind soluții cheie pentru problemele identificate în domeniul: investițional, financiar, organizatoric, funcțional.

Iuliana BOJAN

Iuliana BOJAN este licențiată în domeniul economic și are calitatea de expert contabil membru CECCAR.

În cadrul grupului de firme RTS a dobândit o bună experiență în activitatea de expertiză în domeniul economic, audit financiar, analiză și prelucrarea datelor.

Oana VOLOSETCHI

Oana VOLOSETCHI este licențiată în științe economice și urmează cursul EMBA organizat de Cotrugli Business School. Este asociat al RTS CONSULT și RTS CONSILIER.

Are o experiență de peste 25 ani în domeniul consultanței. În perioada 1997-1998 a fost consultant pentru programul PHARE, iar în 2003 pentru programul RICOP.

Este evaluator autorizat ANEVAR (specializările EI și EPI), practician în insolvență membru UNPIR și auditor financiar membru CAFR.

A participat la elaborarea tuturor lucrărilor de consultanță contractate de RTS CONSULT, în calitate de co-autor sau de coordonator.

A participat la misiuni de audit financiar statutar și audit intern, în calitate de responsabil cu revizuirea sau responsabil de misiune.

A participat în calitate de autor / coautor la mai multe sesiuni de comunicări științifice.

Mirela ROCEANU

Mirela ROCEANU are o dublă specializare universitară, în domeniul tehnic și economic. Este expert contabil judiciar membru CECCAR, evaluator autorizat ANEVAR (specializările EI, EPI) și stagiar CAFR.

În cadrul grupului de firme RTS a dobândit o bună experiență în activitatea de analiză și prelucrare a datelor, audit financiar și în cea de evaluare de proprietăți imobiliare și întreprinderi.

Mirela ROCEANU realizează și expertize contabile judiciare și extrajudiciare.

Nicolae Emanoil BOJAN

Nicolae Emanoil Bojan este licențiat în științe economice și absolvent al unui program de master specializat în analiza economică, evaluare de active și afaceri.

Este evaluator autorizat membru ANEVAR (specializările EI, EPI și EBM) și consultant în investiții financiare ASF.

În cadrul grupului de firme RTS a dobândit o bună experiența în activitatea de evaluare de proprietăți imobiliare și întreprinderi, precum și în cea de analiză și prelucrarea datelor.